جاذبه گردشگری الهام گرفته از آدامس

هر چند تا حدی نفرت انگیز. در واقع، دو مکان در ایالات متحده - کوچه آدامس در سن لوئیس اوبیسپو، کالیفرنیا، و دیوار آدامس تئاتر بازار در مرکز شهر سیاتل - جاذبههای گردشگری آدامس محور هستند که مهمترین چیز برای دیدن آن تجمع عظیم مردم برای دیدن آدامس جویده چسبیده به دیوارهاست.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image