ماده جویدنی به هزاران سال پیش برمی گردد

طبق تاریخ، اروپایی‌ها احتمالاً در حدود 9000 سال پیش قیر پوست درخت غان را می‌خوردند و مایاها و آزتک‌های باستانی درخت ساپودیلا را «برای رفع تشنگی یا مبارزه با گرسنگی» می‌جویدند. چیکل تا اواسط قرن بیستم به عنوان ماده اصلی در بیشتر آدامس ها استفاده می کرد.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image