محصولات Non dairy productions یا Dairy free

محصولات Non dairy productions یا Dairy free عموماً به محصولاتی اطلاق می گردد که، در ترکیب خود هیچ یک از اجزاء تشکیل دهنده ترکیبات شیر و لبنیات را (از قیبل لاکتوز، کازئین، چربی ها و سایر اجزاء) در مقادیر ریز و درشت در خود نداشته باشد.

بنابراین، افرادی که به هر یک از ترکیبات شیر و فرآورده های آن حساسیت و آلرژی داشته باشند، با مصرف محصولات Dairy free هیچگونه واکنشی حساسیتی را در خود مشاهده نمیکنند.

صنایع غذایی داودی، در ترکیبات آدامس فرز، آدامس دکادنت تلاش کرده که این مهم را عملیاتی نموده و بنابراین با اقدامات صورت گرفته، میتوان اعلام نمود که انواع آدامس های فرز، آدامس دکادنت، محصول هایی بدون لبنیات Dairy free) ) بوده و کلیه افراد دارای مشکل عدم تحمل لاکتوز یا کازئین، حتی کسانی که رژیم غذایی گیاهخواری مطلق Veganرا پیروی میکنند نیز، میتوانند از این آدامس ها استفاده نمایند.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image