راه اندازی فاز دوم کارخانه

فاز 2 کارخانه تولیدی گروه صنایع غذایی داودی (آدامس فرز) از سال گذشته (1397) طراحی و به مساحت تقریبی 2000 متر به اجرا گذاشته شده است،

که حدود 70% پیشرفت فیزیکی داشته و در مرحله تاسیسات قرار دارد، در این فاز افزایش ظرفیت تولید کلیه محصولات مورد توجه بازار، تا حدود 150% دیده شده و از نظر کیفیت نیز افزایش قابل توجهی مخصوصاً از نظر بسته بندی خواهد داشت.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image