مصرف کننده
مایکل جردن (استوره بسکتبال) همیشه به طور مرتب آدامس دابل…
تولید کننده
بزرگترین کشور از لحاظ تعداد تولید کنندگان آدامس در بین…
محل
بزرگترین آدامسی که تابحال باد شده قطری در حدود 23اینچ…
رنگ
اولین آدامس بادکنکی موفقی که معرفی شد به رنگ صورتی…

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image