محل

بزرگترین آدامسی که تابحال باد شده قطری در حدود 23اینچ داشته است این رکورد توسط خانم سوزان مونتکمری وبلیامز در 19 سال 1994 در شهر فرسنو ایالت کالیفرنیا به ثبت رسیده (1998 کتاب رکورد های گینس)

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image