صمغ

آدامس یکی از قدیمی ترین شیرینی ها در جهان است، مردم هزاران سال است که با فرهنگ های مختلف از فواید انواع آدامس و صمغ ترشحات لاتکسی گیاهان (سقز) لذت میبرند.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image